9 . Y ı l ı m ı z
B2B Bayi Yönetimi

Küreselleşen dünya, teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte şirketlerin rekabet gücünü oluşturması ve bu gücü iyi bir şekilde muhafaza edebilmesi önemli bir durum haline gelmiştir. Bu aşamada firmalar doğru müşteriye ulaşmak, müşteriyle hızlı iletişim halinde olmak gibi firmanın gelişmesine ve hızlanmasına katkı sağlayacak bir yöntem olarak B2B Bayi Yönetimi uygulaması kullanılmaktadır.

B2B (Business To Business) Nedir?

Kısaca belirtmek gerekirse B2B: Firmadan firmaya yapılan E-ticaret modelidir. Günümüzde dünyada sıkça bu model kullanılmaktadır. Birçok E-ticaret firmasının arkasında B2B modeli yatmaktadır. Bir şirketin kendi bünyesinde veya başka firmaların birbirleri arasında yaptığı E-ticareti ifade etmektedir. B2B E-ticaret modeli alıcı firmalar ile satıcı firmaları aynı web sitesinde buluşturmaya yaramaktadır. B2B modeliyle satmak istenilen ürün ve hizmetlerin çevrimiçi olarak oluşturulan bir E-ticaret portallarıdır. B2B modelleri vasıtasıyla teklif alma, teklif verme, fiyat sunma gibi işlemler gerçekleşir. Aynı zamanda alıcı firmalar ile satıcı firmaların fiyat tekliflerini değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

B2B platformları sektöre özel belirli kategorilerde olabiliyorken aynı zamanda diğer sektörleri deiçermektedir. B2B platformları ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Burada genel olarak ücretsiz kısımlar değerlendirilirken diğer taraftan ücretli platformlar bazı zamanlarda ürün sergileme ve ücretsiz hizmet sağlama gibi alanları da kapsamaktadır. Burada asıl önemli husus işletme ile müşteri arasındaki bağın kuvvetli olmasıdır.

B2B Bayi Yönetim Sistemini Kullanmanın Avantajları

Bilindiği gibi çevrimiçi eğitim sağlayan B2B Bayi Yönetimi, şirketlerin 7/24 saat çevrimiçi ortamda birbirleriyle iletişim halinde olmalarına olanak sağlamaktadır. Şirketler tatil, mesai saati bitişi gibi süreçlerden etkilenmeden günün her anında ticaretlerine devam etmektedirler. Bir diğer hususta internet sayesinde dünyanın ve ülkenin herhangi bir noktasında bulunan firmaya ulaşılır ve orada dijital platformlar aracılığıyla alış – veriş yapılması sağlanır. B2B Bayi Yönetimi sayesinde bütün firmalar çevrimiçi (sanal) ortamda büyük bir pazar yeri mantığıyla hizmet ve ürünlerini sergilemeyi sürdürürler. Tabi aynı zamanda çevrimiçi ortamdaki multimedya imkanları B2B ticaretinin kesinlikle bir parçası haline girerek önünü açmaya devam edecektir. Firmaların ürün ve hizmetlerine yönelik, broşürler, tanıtım videoları ve fotoğrafların çevrimiçi ortama yüklenmesi ve karışı pozisyonda bulunan firmaların da bunları incelemesi sonucunda karar verme süreçleri gerçekleşir. B2B Bayi Yönetimi zamanla işletmelerin hayatına daha çok girecektir. İşletmeler iç ve dış pazarlara kolayca ulaşabilir olması nedeniyle hem pazar payları artacak hem de pazarı çeşitlenecektir. Talep konusunda zaman sınırının ortadan kalkmasıyla birlikte B2B sistemi büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dünya pazarında yer almak isteyen firmalar yeni deneyimlerini bu yolla ancak fırsata dönüştürebilirler.

Özetlemek gerekirse B2B Bayi Yönetimi sayesinde;

  • Firmanın sipariş ve satış giderleri düşer
  • İş tasarrufu gerçekleştirir ve böylece şirketin yıllık kar oranı yükselir
  • Çevrimiçi tahsilât kolaylığı sağlamaya yarar
  • Müşterinin firmaya olan bağımlılığı yükselir
  • Müşteri verimliliği artarak bu şekilde yeni müşterilerin gelmesini sağlar
  • Firma çalışanlarının verimliliği artar.

Teklif mi Almak İstiyorsunuz?
O zaman Bizimle İletişime Geçin.

Teklif Al